بلاگ

تست خزش لوله های ترموپلاستیکی مطابق ISO 9967 تست خزش لوله های ترموپلاستیکی مطابق ISO 9967

پس از نصب، لوله های زیرزمینی تحت یک بار فشاری ثابت گسترده در سرتاسر لوله قرار می گیرند. آزمون خزش بر روی لوله&zwnj...

سفتی حلقوی و انعطاف پذیری حلقوی لوله های پلاستیکی سفتی حلقوی و انعطاف پذیری حلقوی لوله های پلاستیکی

سفتی حلقوی طبق تعریف استانداردهای ISO 9969 یا ASTM D2412، مقاومت یک بخش لوله در برابر نیروهای فشاری قطری را مشخص می کند...