Karak کارک
پروژه ای اختصاصی برای انجام دارید؟
به ورکفا مراجعه کنید!

نویسندگی کتاب،ویرایش، صفحه آرایی و تایپ و چاپ کتاب به نام شما

پسند
نویسندگی کتاب،ویرایش، صفحه آرایی و تایپ و چاپ کتاب به نام شما
توضیحات سرویس

بنده نویسنده ی کتاب و ناشر هستم. در زمینه ی نویسندگی کتاب به نام شما و گرفتن مجوز ثبت و انتشار کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد و کتابخانه ی ملی تا گرفتن شابک و ... توانایی لازم را دارم.

نوشتن کتاب در هر زمینه ای برای بالا بردن درجه ی علمی خود و گرفتن مجوزهای لازم و سرانجام چاپ و ارسال به ادرس شما یا اینکه اگر لازم دانستین ویرایش کتاب ها، صفحه آرایی یا تایپ کتاب های خود را به ما بسپارید با ما از طریق این سرویس در تماس باشید

موارد مورد نیاز جهت شروع کار
برای نویسندگی کتاب به نام شما. لطفا موضوع،سایز،تعداد صفحات و موارد مورد لزوم خود و در صورت ویرایش یا تایپ و یا صفحه آرایی و ... فایل مورد نظر خود جهت انجام کار در همین قسمت برای ما ارسال کنید
نمونه کار ها