Karak کارک

ثبت مقاله ISI , و ترجمه تخصصی

پسند
ثبت مقاله ISI , و ترجمه تخصصی
توضیحات سرویس

ثبت مقالات به صورت ISI توسط تیم مشترک در لندن و استکهلم که پذیرش مقالات بر اساس رتبه را امکان پذیر می کند و از وعده های پرشمار شرکت های داخلی به دور است

موارد مورد نیاز جهت شروع کار
چکیده مقاله جهت اکسپت...
موارد اضافه قابل انتخاب
+8,000  تومان +3 روز بیشتر
قیمت : سفارش سفارش سرویس
سفارش سرویس
قیمت :
زمان انجام :
   سفارش سفارش سرویس
اطلاعات سرویس
رتبه بندی نشده

آماده سفارش
گروه
ترجمه
شناسه 4356
آدرس کوتاه karak.ir/j/4356

فروشنده سرویس
Hesam M Hesam M
fanavaran
کیفیت کار

رتبه بندی نشده
رضایت خریداران 0%
وضعیت کاربری
معمولی
شهر نامشخص
ارسال پیام به فروشنده

guranty

نکات مربوط به خریدار
  • مبلغ پرداختی شما تا زمان تحویل سفارش نزد سایت نگهداری می شود و بعد از تایید کار توسط شما به حساب فروشنده واریز خواهد شد
  • در حین عملیات سفارش (در مرحله دوم) شما قادر خواهید بود توضیحات و فایل های مورد نیاز را به فروشنده ارسال نمایید
  • در صورت عدم انجام کار و یا رضایت نداشتن شما از کار انجام شده (با تایید داوران و طبق قوانین) مبلغ پرداخت شده به حساب شما بازگردانده خواهد شد
برای ارتباط با فروشنده وارد حساب کاربری خود شوید


ورود به حساب

ثبت نام
© کلیه حقوق برای سایت کارک محفوظ می باشد. 1400 up
shopify analytics tool